www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Kontakty
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
tel.: 233 107 711 (ústředna)

opat: Rmus.D. Daniel P. Janáček, O. Praem.

převor: A.R.D. Martin J. Bartoš, O. Praem.
tel.: 777 742 180
email: Bartos.Jozo@seznam.cz

facebook: www.facebook.com/klasterStrahov

Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015